3 Mac 2012

PROGRAM NILAM 2012

 
 
 
Program NILAM
Pengenalan NILAM
NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) merupakan penggabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca yang pernah dijalankan di sekolah dengan memberi pengiktirafan yang sesuai. Program ini merupakan satu pendekatan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghalang penyuburan tabiat membaca di kalangan warga sekolah.

Matlamat

Membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan pelajar.


Objektif

* Menjadikan murid banyak membaca
* Menggalakkan sekolah terus menjna idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca.


3 elemen Program NILAM


a) Rekod Membaca
   * Setiap pelajar harus merekodkan buku yang dibaca kr dalam Buku Rekod Membaca NILAM.

b) Pengesahan Pembacaan
  * Guru kelas mengesahkan rekod bacaan pelajar.

c) Pengiktirafan
  * Pengiktiran diberi kepada pelajar berdasarkan bilangan buku yang dibaca.


Tahap Pencapaian Prgram NILAM

a) Tahap Jauhari
Membina kemahiran dan minat membaca sehingga terbina satu tabiat. Semua pelajar diwajibkan mengikuti galakan membaca tahap Jauhari

    i) Sekolah Rendah
       * Pelajar mengikuti aktiviti galakan membaca sebaik sahaja mereka menguasai asas    

          ( pertengahan tahun 1 )  
         

  

     ii) Sekolah Menengah
b) Sistem Ganjaran Rakan Pembaca
     


Pengiktirafan Tahunan

a) Buku Rekod Kemajuan
b) Kad Kumulatif


Model Program NILAM


Keseluruhan
a) Selepas enam tahun di sekolah rendah dan lima tahun di sekolah menengah.
b) Sijil Berhenti sekolah
c) Surat akuan sekolah

Murid yang berjaya menamatkan program NILAM, berkeistimewaan untuk dipilih ke Sekolah Kawalan, Sekolah Berasrama Penuh, Kelas Ekspres dan Institusi Pengajian Tinffi serta mendapat penajaan biasiswa.

Dapatkan buku NILAM di Pusat Sumber SK Tun Sas.
Sila berjumpa dengan En. Wan Mohd Shukri (Penyelaras PSS)